Thursday, November 24, 2016

#ArtOfTheDay: 'Blade Runner' by Krzysztof Domaradzki

'Blade Runner' inspired cover art by Krzysztof Domaradzki for 'ImagineFX #143'.